Habitatge a Begur - nº4

Projecte executiu d'instal·lacions per a un habitatge unifamiliar a Begur amb bomba de calor geotèrmica i acumulació de 300 litres per ACS.

 • Superfície
  • 376
 • Etiqueta energètica
  • A
 • Client
  • Antoni Mendieta Fiter
 • Any
  • 2017
 • Fase
  • Realitzat

Enginyeria Co2en ha desenvolupat tot el conjunt tècnic per el projecte executiu d’un habitatge residencial:

 • Certificació energètica d’ed. Nou (A)
 • Projecte executiu i amidaments de les instal.lacions següents:
  • Climatització 
  • Ventilació i salubritat
  • Instal.lacions elèctriques
  • Instal.lacions tècniques
  • Control inmòtic de l’edifici

Característiques:

 • Climatització mitjançant una bomba de calor geotèrmica amb dipòsit d'acumulació de 300 litres per ACS.
 • Terra radiant amb suport de fan-coils.