Habitatge a Palau-Saverdera

Projecte executiu d'instal·lacions per a un habitatge unifamiliar amb bomba de calor aerotèrmica.

Superfície
 • 122
Etiqueta energètica
 • A
Client
 • Guillermo Mantillán
Any
 • 2017
Fase
 • Executat

CO2EN Enginyeria ha desenvolupat tot el conjunt tècnic per el projecte executiu d’un habitatge residencial:

 • Certificació energètica d’ed. Nou (A)
 • Projecte executiu i amidaments de les instal.lacions següents:
  • Climatització 
  • Ventilació i salubritat
  • Instal.lacions elèctriques
  • Instal.lacions tècniques 
  • Control inmòtic de l’edifici

Característiques:

 • Climatització i ACS mitjançant aerotèrmia.