Clínica Veterinària

Legalització d'activitats, compliment CTE-DB i del Reglament Electrotècnic de baixa tensió per a una consulta veterinària a Verges.

Client
  • VETVERGES CB
Any
  • 2017
Fase
  • Realitzat

Enginyeria Co2en ha desenvolupat tot el conjunt tècnic pel projecte executiu d’una clínica veterinària:

  • Projecte executiu i amidaments de les instal.lacions següents:
    • Climatització 
    • Instal.lacions elèctriques