Clínica Veterinària

Legalització d'activitats, compliment CTE-DB i del Reglament Electrotècnic de baixa tensió per a una consulta veterinària a Verges.

0
 • Client
  • VETVERGES CB
 • Any
  • 2017
 • Fase
  • Realitzat

Enginyeria Co2en ha desenvolupat tot el conjunt tècnic pel projecte executiu d’una clínica veterinària:

 • Projecte executiu i amidaments de les instal.lacions següents:
  • Climatització 
  • Instal.lacions elèctriques