Hotel a l'Empordà

Projecte d'instal·lacions per a l'ampliació d'un hotel al baix Empordà.

Superfície
  • 300 m2
Etiqueta energètica
  • A
Client
  • Pere Solà (Arquitecte)
Any
  • 2014
Fase
  • Execució

Co2en Enginyeria ha realitzat el projecte executiu, plànols i amidaments per a les instal·lacions de dos mòduls d'habitacions que formen l'ampliació de l'hotel. 

Paralel.lament s'ha justificat el compliment de CTE DB HE 2013 així com la certificació energètica d'edifici nou.