Hotel d'alt stànding a Castelló d'Empúries

Projecte executiu d'instal·lacions d'un hotel de 7 habitacions i 1200 m2 al centre històric de Castelló d'Empúries.

0
 • Superfície
  • 1050 m2
 • Potència
  • 145,3 kW (calefacció) 128 kW (refrigeració)
 • Client
  • Pere Ayuso i Casals
 • Any
  • Novembre 2013
 • Fase
  • Execució

Projecte complet d'instal·lacions d'un Hotel d'alt stànding a Castelló d'Empúries.

Es tracta d'un edifici del segle XVIII de més de 1000 m2 de superfície que serà totalment restaurat. Aquest fet condiciona el tipus d'instal·lacios dissenyades, ja que s'ha hagut de reduir al màxim l'impacte visual dels diferents sistemes que formen l'edifici.

L'hotel consta de 7 habitacions de més de 40 m2, restaurant, bar, centre de Wellness i un gimnàs.

La climatització de l'hotel ha estat projectada amb un sistema VRV (volum de cabal variable) combinat amb un sistema de ventilació centralitzada en dues caixes de recuperació de calor.

La producció d'ACS es realitzarà amb les mateixes bombes de calor combinades amb un Hidrokit. Aquest sistema funcionarà en paralel amb una instal·lació solar tèrmica de tubs de vuit que proporcionaràn el 70% de la demanda anual d'ACS.

S'ha projectat un sistema de comptatge (tant elèctric com d'aigua) per tal de poder informar als clients del seu consum energètic durant la seva estada a l'hotel.