Nou curs sobre monitorització i auditories energètiques amb la UB

08/03/2016

Ja estan obertes les inscripcions del nou curs de monitorització . L’objectiu d’aquest curs és:

 

El Mòdul inclou:

Dominar i aplicar tècniques d'estalvi i diversificació energètica en eines com Design Builder o altres programaris com SAM, RETscreen o PVSYST

Poder realitzar un projecte bàsic per determinar l'àmbit, equips necessaris, aplicació i cost d'un sistema de gestió i monitorització energètica La utilització d'equips de mesura energètica (elèctriques, tèrmiques, etc.) i tractament de la informació a nivell matemàtic

Creació de línies bases i determinació de factors estàtiques i variables independents

Teoria del cas per a determinació d'estalvis energètics en matèria de: optimització de subministraments energètics, millora de consums stand-by, eficiència energètica en motors, eficiència energètica en sistemes d'aire comprimit, millores energètiques en la il·luminació, millores energètiques en sistemes de control i domòtica aplicada

Aportació d’energies renovables. Eines de simulació En els diferents punts es presentarà el cas base, les eines utilitzades en matèria de presa de dades i simulació energètica, i els corresponents càlculs d'estalvi energètic i econòmic Determinació i aplicació metodologia IPMVP - EVO per verificació i traçabilitat d'estalvis energètics

 

 

Aquí trobareu més informació: http://www.gestor-energetico.com/monitorizacion-y-auditoria-energetica/