Taller de robòtica industrial

Projecte d’activitats i Legalització de les instal·lacions elèctriques d’acord amb REBT 2002 d’una activitat situada al polígon industrial d’Aiguaviva dedicada al muntatge i proves de sistemes de robòtica industrial i visió artificial

Client
  • Ribinerf S.L
Any
  • 2016
Fase
  • Finalitzat