Habitatge a Marenyà

Projecte Executiu d'Instal·lacions per a un habitatge unmifaliar situat a l'empordà amb bomba de calor aerotèrmica, terra radiant i climatització.

Superfície
 • 200 m2
Etiqueta energètica
 • A
Potència
 • 12 kW
Client
 • Mar Melchor, arquitecte
Any
 • 2016
Fase
 • Execució

Enginyeria Co2en ha desenvolupat tot el conjunt tècnic per el projecte executiu d’un habitatge residencial d’alt standing:

 • Certificació energètica d’ed. Nou
 • Projecte executiu i amidaments de les instal·lacions següents:
  • Climatització 
  • Ventilació i salubritat
  • Instal.lacions elèctriques
  • Instal.lacions tècniques (audiovisuals i senyals dèbils)

Característiques:

 • Climatització mitjançant bomba de calor aerotèrmica, terra radiant i suport de fan-coils.
 • Sistema de recollida d'aigues pluvials per a reg de jardí.